Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Vad händer med försäkringen när jag ställer av min bil?

    När du ställer av din bil och har trafikförsäkring avslutas hela försäkringen. Om du däremot har haft halv- eller helförsäkring får du per automatik en avställningsförsäkring.