Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  • När dras pengarna från mitt konto som är kopplat på autogiro?

    Vi gör våra dragningar den 28:e varje månad. Skulle den 28:e vara en helgdag eller röd dag görs dragningen nästkommande vardag.