Moderna har åtgärdat säkerhetsbrist i webbtjänst

Den 24 februari kom det till Moderna Försäkringars kännedom att det har funnits en möjlighet för obehörig att ta del av dokument som ingår i försäkringsärenden från vår webbtjänst. Det har varit möjligt genom att man utnyttjat en säkerhetsbrist i IT-miljön och med avsikt manipulerat kod.

Detta har berört ett mindre antal kunder och varit möjligt genom att man utnyttjat en säkerhetsbrist i IT-miljön. Alla berörda kunder är individuellt kontaktade.

Moderna Försäkringar ser allvarligt på det inträffade och har åtgärdat bristen. Sedan upptäckten har vi arbetat intensivt med att kontrollera våra rutiner och säkra företagets interna processer för att liknande incidenter inte ska hända framöver. Vi har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten och just nu pågår ett nära samarbete för att se till att alla lagar och regler följs.


För ytterligare information

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till dataskydd@modernaforsakringar.se med ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.