Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång (d.v.s. huvudförfallodagen) genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Försäkringen kan även sägas upp  med omedelbar verkan om försäkringsbehovet har upphört, t.ex. om du sålt din bil, eller om det inträffat en annan liknande omständighet. Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst under året.

     Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 0200-259 259

  • Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra.

    Försäkringar som gäller saker, byggnader och fordon kan du avsluta med omedelbar verkan när du inte längre äger det du har försäkrat, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas, vanligen en gång om året.

    Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst.