• Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ihop. Tillsammans heter vi nu Trygg-Hansa, och vi ser till att allt fortsätter som vanligt för dig som kund.

  Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

  Här kan du läsa mer om samgåendet.

 • Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång (d.v.s. huvudförfallodagen) genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Försäkringen kan även sägas upp  med omedelbar verkan om försäkringsbehovet har upphört, t.ex. om du sålt din bil, eller om det inträffat en annan liknande omständighet. Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst under året.

   Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 010-219 10 80

 • Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra.

  Försäkringar som gäller saker, byggnader och fordon kan du avsluta med omedelbar verkan när du inte längre äger det du har försäkrat, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas, vanligen en gång om året.

  Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst.