Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Vår gravidförsäkring kan tecknas när som helst under graviditeten. Tecknar du en Gravid Large är kravet att betalningen ska vara oss tillhanda för att den ska vara gällande fullt ut. Tills pengarna är oss tillhanda är det gravid gratis som är gällande.

  • För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det att barnet ej fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer samt är bosatt och folkbokförd i Sverige. För utlandsfödda barn krävs det att barnet har varit bosatt och folkbokförd i Sverige under minst ett år samt har ett svenskt personnummer.

  • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se era villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.

  • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

  • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt