• Vår gravidförsäkring kan tecknas när som helst under graviditeten. Tecknar du en Gravid Large är kravet att betalningen ska vara oss tillhanda för att den ska vara gällande fullt ut. Tills pengarna är oss tillhanda är det gravid gratis som är gällande.

 • För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det att barnet ej fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer samt är bosatt och folkbokförd i Sverige. För utlandsfödda barn krävs det att barnet har varit bosatt och folkbokförd i Sverige under minst ett år samt har ett svenskt personnummer.

 • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se era villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.

 • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

 • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

  • När, var och hur olyckan inträffat. Det är viktigt att du så utförligt du kan beskriver hur händelsen gick till.
  • Information om vilka skador du fick i samband med olyckshändelsen.
  • Datum för första besök hos läkare.
  • Information om var du fått vård för dina besvär, exempelvis vårdcentral eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • Information om dina besvär, vilken diagnos sjukdomen har.
  • Datum för första besök hos läkare.
  • Information om var du fått vård för dina besvär, exempelvis vårdcentral eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • När, var och hur olyckan inträffat. Det är viktigt att du så utförligt du kan beskriver hur händelsen gick till.
  • Information om vilka skador du fick i samband med olyckshändelsen.
  • Datum för första besök hos tandläkare.
  • Information om var du fått vård, exempelvis Folktandvård eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • Uppgifter om dina besvär, vad det är som hänt samt när händelsen inträffade.
  • Datum för första besök hos läkare alternativt datum för förlossningen.
  • Information om var du eller ditt barn fått vård för besvären, exempelvis Mödravårdscentral, BVC eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
 • När du anmäler en ny skadehändelse kan du i samband med det alltid bifoga kvitto eller journaler. Skulle vi behöva mer information kommer vi kontakta dig via Mina Sidor. Du kan även komplettera vid ett annat tillfälle, det gör du enklast genom att mejla skador-person@modernaforsakringar.se. Tänk på att alltid skriva ditt skadenummer i rubrikraden.