Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  1. Hem
  2. Kontakta oss
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Hus och hem
  5. Hur gäller reseskyddet i min hemförsäkring?

Hur gäller reseskyddet i min hemförsäkring?

Reseskyddet gäller för resor i hela världen upp till 60 dagar. Antal dagar kan variera beroende på vilket avtal du har, säkerställ hur många dagar ditt reseskydd gäller genom att se efter i ditt försäkringsbrev. Skyddet gäller bland annat om du blir akut sjuk eller skadas i ett olycksfall under resan. Du kan t. ex få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård och behandling. Observera att försäkringen inte gäller i länder/områden till vilka UD (utrikesdepartementet) avråder från att resa till.