16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Vem täcks av reseförsäkringen?

De personer som är skrivna och bosatta på samma folkbokföringsadress som du. Det ska även vara anmält till oss hur många ni är i hushållet.