Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Vem täcks av reseförsäkringen?

De personer som är skrivna och bosatta på samma folkbokföringsadress som du. Det ska även vara anmält till oss hur många ni är i hushållet.