Medlemskap

  • Du registrerar dig genom att klicka här. Du kan endast registrera dig med en e-postadress en gång. Det är inte tillåtet att vara registrerad med flera olika adresser i panelen.

  • Behöver du uppdatera t.ex. ett telefonnummer kontaktar du oss via modernatestar@modernaforsakringar.se så fixar vi det till dig.

  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Moderna Testar. Kontakta oss på modernatestar@modernaforsakringar.se så hjälper vi dig.

Ersättning

  • Ersättningen skiljer sig på vad du hjälper oss med. För kortare webbenkäter utgår ingen ersättning, men för t.ex. telefonintervjuer och deltagande i fokusgrupp är den vanligaste ersättningen presentkort eller biobiljetter. Medlem är enskilt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt.

  • Beroende på vilken ersättning du får och hur du deltagit så antingen skickas ersättningen till dig eller så delas den ut vid intervjutillfället.

Undersökningar

  • Antalet undersökningar kan variera och beror bl.a. på vem du är och vilket område vi undersöker för tillfället. Att vara medlem i panelen berättigar inte till deltagande i ett visst antal undersökningar eller fokusgrupper.

  • Medlemmen ger Moderna Försäkringar rätt att obegränsat och kostnadsfritt använda material och insikter som medlemmen bidrar med via undersökningar samt att använda dem både internt och externt.
    Svaren i undersökningarna anonymiseras och används sedan i sammanställd form. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår integritetspolicy.