• Ersättningen skiljer sig på vad du hjälper oss med. För kortare webbenkäter utgår ingen ersättning, men för t.ex. telefonintervjuer och deltagande i fokusgrupp är den vanligaste ersättningen presentkort eller biobiljetter. Medlem är enskilt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt.

  • Beroende på vilken ersättning du får och hur du deltagit så antingen skickas ersättningen till dig eller så delas den ut vid intervjutillfället.