• Antalet undersökningar kan variera och beror bl.a. på vem du är och vilket område vi undersöker för tillfället. Att vara medlem i panelen berättigar inte till deltagande i ett visst antal undersökningar eller fokusgrupper.

  • Medlemmen ger Moderna Försäkringar rätt att obegränsat och kostnadsfritt använda material och insikter som medlemmen bidrar med via undersökningar samt att använda dem både internt och externt.
    Svaren i undersökningarna anonymiseras och används sedan i sammanställd form. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår integritetspolicy.