Samla dina försäkringar och få rabatt!

När du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Redan när du skaffar din andra försäkring hos Moderna Försäkringar, Moderna Djurförsäkringar, Atlantica och Bilsport & MC får du en rabatt på  5% per försäkring. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper* som du har försäkringar i. Vi ger dig max 20% rabatt på dina premier, oavsett om du kombinerar samlingsrabatten med en annan rabatt. Använd tabellen nedan för att se din rabatt och din självriskreducering.

Försäkring

Villkor

  • Självriskreducering kan nyttjas en gång per hushåll och kalenderår (januari till december)
  • Outnyttjad självriskreducering sparas inte till nästa kalenderår
  • Nivån på självriskreduceringen baseras på hur många försäkringar du har vid skadedatum
  • Självriskreduceringen kan endast nyttjas om skadekostnaden överstiger ordinarie självrisk
  • Självriskreduceringen får inte överskrida ordinarie självrisk på skadan
  • Självriskreduceringen kan inte nyttjas vid byte av glasruta på bil
  • Självriskreduceringen i Modernas Bonuskund kan inte nyttjas på Atlanticas produkter. Läs mer om Atlanticas lojalitetsprogram på www.atlantica.se
  • Självriskreduceringen i Moderna Bonuskund kan inte nyttjas på Bilsport & MC produkter. Läs mer om Bilsport & MC lojalitetsprogram på www.bilsportmc.se
  • Max 20 % rabatt på din premie, oavsett om du kombinerar samlingsrabatten med en annan rabatt

Samla dina försäkringar och få rabatt

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.