Kundtjänst

Privatperson ring: 0200-259 259

Öppettider: 

Måndag till torsdag: 08.00 - 20.00
Fredagar: 08.00 - 17.00
Lördagar: 09.00 - 15.00 

Vid skada

Vid skada ring: 0200 - 213 213

Öppettider:

Måndag till fredag: 08.00 - 17.00
Lördag: stängt
Söndag: stängt

Därför måste försäkringsbolag ställa frågor

Som kund hos oss kommer vi ställa frågor till dig för att lära känna dig bättre.

 • Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

  Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

  Genom att utnyttja de finansiella systemen, t.ex. genom att investera pengarna i en försäkring, kan den som vill tvätta pengar göra det svårt att spåra att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

  Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen innebär att samtliga livförsäkringsbolag måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Bolaget ska enligt lagen ha god kunskap om sina kunder och deras affärer; bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med de transaktioner kunden vill genomföra. Den kundinformation bolaget får från dig behandlas konfidentiellt.

 • När du vill anmäla en skada måste du svara på frågor och legitimera dig med giltig id-handling. I vissa fall måste du uppge till försäkringsbolaget var pengarna för premieinbetalningar kommer ifrån. Du som kund ska även vara beredd att på begäran uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

  Försäkringsbolaget måste känna till om du har, eller har haft en hög politisk post eller hög befattning inom staten, eller om du är nära släkting till någon som har en sådan tjänst.

  Därtill kan du bli ombedd att uppvisa giltig id-handling och svara på kompletterande frågor när du t.ex. vill genomföra en transaktion eller i övrigt är i kontakt med försäkringsbolaget.

 • Om du inte kan visa giltig id-handling eller inte kan lämna efterfrågad information så kan   försäkringsbolaget inte utföra begärda tjänster. Om försäkringsbolagets anställda inte följer penningtvättslagen kan han eller hon bli straffad och bolaget drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

  Om försäkringsbolaget misstänker penningtvätt rapporteras det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

  Försäkringsbolaget lämnar gärna kompletterande information i frågor som kan uppkomma på grund av penningtvättslagen.

 • Närmare upplysningar om regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism lämnas också av Finansinspektionen.

Besöksadress

Sveavägen 167, Stockholm. För karta, klicka här

Om vi inte är överens

Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund. I första hand om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du har blivit bemött, ber vi dig i första hand höra av dig till den som handlagt ärendet. Läs mer om överklagan