• I vissa fall får försäkringsbolaget inte utföra tjänsten

    Om du inte kan visa giltig id-handling eller inte kan lämna efterfrågad information så kan   försäkringsbolaget inte utföra begärda tjänster. Om försäkringsbolagets anställda inte följer penningtvättslagen kan han eller hon bli straffad och bolaget drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

    Om försäkringsbolaget misstänker penningtvätt rapporteras det till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

    Försäkringsbolaget lämnar gärna kompletterande information i frågor som kan uppkomma på grund av penningtvättslagen.