16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Ytterligare upplysningar

    Närmare upplysningar om regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism lämnas också av Finansinspektionen.