• Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

    Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

    Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

    Genom att utnyttja de finansiella systemen, t.ex. genom att investera pengarna i en försäkring, kan den som vill tvätta pengar göra det svårt att spåra att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

    Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen innebär att samtliga livförsäkringsbolag måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Bolaget ska enligt lagen ha god kunskap om sina kunder och deras affärer; bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med de transaktioner kunden vill genomföra. Den kundinformation bolaget får från dig behandlas konfidentiellt.