• Du som kund

    När du vill anmäla en skada måste du svara på frågor och legitimera dig med giltig id-handling. I vissa fall måste du uppge till försäkringsbolaget var pengarna för premieinbetalningar kommer ifrån. Du som kund ska även vara beredd att på begäran uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

    Försäkringsbolaget måste känna till om du har, eller har haft en hög politisk post eller hög befattning inom staten, eller om du är nära släkting till någon som har en sådan tjänst.

    Därtill kan du bli ombedd att uppvisa giltig id-handling och svara på kompletterande frågor när du t.ex. vill genomföra en transaktion eller i övrigt är i kontakt med försäkringsbolaget.