• Allmänna Reklamationsnämnden

    Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut. För mer information samt anmälan se:
    www.arn.se
    Box 174, 101 23 Stockholm
    Telefon 08-508 860 00
    arn@arn.se