• Svensk Försäkrings Nämnder

  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring. 

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se.

  Svensk Försäkrings Nämnder
  Box 24067
  104 50 Stockholm
  Tfn 08-522 787 20
  info@forsakringsnamnder.se