• Kommunikation

  Moderna Försäkringar strävar efter, som samhället i stort, att minska sin miljöpåverkan och försöker begränsa mängden pappersutskick. Därför kommunicerar vi i den mån det går digitalt. Du som kund väljer själv hur du önskar ta del av dina handlingar. Du kan också när som helst under avtalets period begära ett annat sätt att ta emot vår kommunikation. De valbara kanaler vi kommunicerar information kring ditt/dina avtal är huvudsakligen, men inte begränsat till:

  • E-post
  • Kivra
  • Post

  Övriga kanaler som vi kan informera genom både vad gäller generella och specifika kundangelägenheter är via:

  • E-post
  • Chatt
  • SMS
  • Telefoni
  • Mina Sidor
  • Post