Tips på hur du bör se över din fastighet efter en storm

Som fastighetsägare kan du själv kontrollera om din fastighet har fått skador och det är viktigt att  komma ihåg att omgående anmäla eventuella skador till oss. Har du drabbats av strömavbrott bör du så snart som möjligt stänga av vattnet och tömma ledningarna. Om ett uppvärmt hus förlorar värmen under en längre period kan det leda till skador då vattenledningar och anslutna anordningar kan frysa sönder.

När en storm har dragit förbi bör man kontrollera taket. Det kan ha uppstått skador som inte syns inifrån. Det rör sig oftast om takpannor som blåst av eller plåt som har släppt, men också skador orsakade av lösa föremål som stormen fört med sig. Vår rekommendation är att man kontrollerar takpannor, plåttak, skorstensplåtar, vindskivor, stup- och hängrännor, tv-antenner och liknande.

Ta bort saker som har fallit ner och skydda och täck över eventuella skador på tak- och takplåtar. Behöver man ta bort nedfallna träd rekommenderar vi att man tar hjälp av en fackman.