Corona och hur din försäkring gäller

Just nu är det många som har frågor om vad deras försäkringar täcker för händelser som uppstått som följd av Coronavirusets spridning. Vi gör allt vi kan för att minska svarstiderna men ibland kan väntetiden bli längre än normalt.

För att minska smittspridning på våra kontor arbetar många av oss hemifrån och därför kan det ibland höras ljud från barn eller familj i bakgrunden när du talar med vår kundtjänst. Vi ber om din förståelse för det under den närmaste perioden.

Om du har frågor om avbeställning av resa är det viktigt att du i första hand kontaktar din researrangör och försöker ändra din bokning via flygbolaget eller arrangören.

I dagsläget pågår en intensiv bevakning av Coronavirusets spridning och många länder vidtar åtgärder. På UD:s hemsida kan du läsa mer om vad som gäller just nu.

Vill du anmäla en skada går det även bra att göra det direkt via webben, här.

Detta gäller för privatpersoner

Om du planerar att resa

Oavsett om du har en resa inbokad, eller om du överväger att resa, bör du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för respektive resmål. Om resan går till ett land som vidtagit åtgärder för Coronaviruset är det extra viktigt att du håller dig informerad om vad som gäller, dag för dag. Det gör du bäst på UD:s hemsida.

Hur gäller försäkringen om jag reser utomlands?
Om du väljer att åka till ett land trots avrådan från UD kan det påverka hur din försäkring gäller. Skador relaterade till Covid-19 kan ersättas med begränsning, och i vissa fall kan ersättningen utgå helt. Resterande delar av försäkringen gäller som vanligt. Har du frågor om hur reseförsäkringen gäller kan du alltid kontakta oss på 010–219 10 80.

Ersättning för redan bokad resa?

Om du har vårt resetillägg Utökad Reseförsäkring och behöver avbeställa en resa, kan du under vissa förutsättningar få ersättning för betalda kostnader för resan. Detta gäller om du fortfarande befinner dig i Sverige. I första hand ska du avboka resan via flygbolaget eller researrangören.

Om du redan är på plats

Om du redan befinner dig i ett område som UD avråder från att resa till, uppmanar vi dig att följa de lokala myndigheternas anvisningar, och att hålla dig uppdaterad om situationen på UD:s hemsida.

Om du misstänker att du smittats av Coronaviruset ska du omedelbart kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer +46 858 77 17 17 och uppsöka sjukhus på plats.

Detta gäller för dig som företagskund

Tjänstereseförsäkring

Vad gäller för resor till och från högriskområden?
Försäkringen gäller inte för resa till högriskområde om UD avråder. Se www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Om du redan befinner dig i ett riskområde gäller försäkringen i 30 dagar. Ersättning 25 000 kr för nödvändiga extrakostnader för hemresa.

Hur gäller avbeställningsskyddet vid epidemi på resmålet?

Försäkringen ersätter ej återbetalning p g a epidemi på resmålet. Försäkringen ersätter enbart återbetalning på grund av sjukdom eller dödsfall som drabbar försäkringstagaren eller anhörig eller vid en plötslig och oförutsedd naturkatastrof på eller i närheten av resmålet.

Vad gäller om jag blir sjuk på resan?

Vid tjänsteresa som försäkringen gäller för ersätter försäkringen sjukvårdskostnader, sjukhusvistelse och behandling under längst 60 dagar vid akut sjukdom. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi för försäkringstagaren och en medföljande försäkrad samt merkostnad för hemresa. Försäkringen täcker även hemtransport av avliden.

Epidemiavbrottsförsäkring

Hur gäller min epidemiavbrottsförsäkring?

Detta handlar om avbrott på grund av myndighetsingripande för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Försäkringen gäller endast för verksamhet som producerar, bereder eller hanterar livsmedel. Om myndighet med stöd av smittskyddslagen stänger ner verksamheten på grund av konstaterad smitta i verksamhet som producerar, bereder eller hanterar livsmedel så kan försäkringen betala ersättning för förlorade intäkter som påverkar årets resultat.

Sjukavbrottsförsäkring

Vad händer om jag inte kan arbeta på grund av att jag är sjuk i Corona?

Försäkringen gäller om du drabbas av arbetsoförmåga eller avlider. Arbetsoförmåga på grund av sjukdom (som Coronaviruset) eller olycksfall samt sjukdom p g a smitta. Med arbetsoförmåga menas också tillstånd som ger rätt till ersättning enligt lag om ersättning till smittbärare s k smittbärarpenning se mer på www.Forsakringskassan.se


Avspärrning av Räddningstjänst och Polismyndighet

Avbrottsförsäkringen kan lämna ersättning till följd av avspärrning av Räddningstjänst och Polismyndighet vid en hastigt uppkommen och omedelbar fara i omgivningen. När det gäller Corona är det inte dessa myndigheterna som spärrar av.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller enbart vid olycksfall. Som olycksfall räknas inte skada som uppkommit på grund av bakterier, virus eller annat smittämne. Försäkringen täcker därför inte skador i samband med Coronaviruset.