Aktieägarna godkänner Trygs förvärv av RSA

Tryg och RSAs aktieägare godkänner Tryg och Intacts köp av RSAs globala verksamhet. Nu återstår endast myndigheternas godkännande för att köpet ska slutföras och Tryg ska bli ägare av svenska Trygg-Hansa och norska Codan.

Den 18 december 2020 röstade Trygs aktieägare ja till en nyemission i samband med förvärvet av brittiska RSA Insurance Groups nordiska verksamheter, Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge. Idag togs ett nytt viktigt steg i förvärvsprocessen när RSAs aktieägare röstade ja till budet på bolagsstämman i London. Ett förvärv som gör Tryg till det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien.

- Vi är otroligt glada för att ha kommit så här långt i processen och att köpet nu ser ut att genomföras. Det har varit ett par laddade veckor fram till RSAs bolagsstämma där det teoretiskt sett varit möjligt för andra företag att ge sig in i processen. Nu inväntar vi bara myndigheternas godkännande före vi kan slutföra affären, säger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg.

Aktieägarna har röstat ja till Tryg och Intacts bud på RSA om ett pris på 7,2 miljarder pund, av vilket 4,2 miljarder pund utgör Trygs andel för RSAs aktiviteter i Sverige och Norge samt ett delat finansiellt ägarskap av danska Codan tillsammans med kanadensiska Intact.

- Nu när vi har kommit ännu lite närmare avslut ser jag verkligen fram emot att få hälsa Trygg-Hansas och norska Codans 1500 medarbetare och 1,3 miljoner kunder välkomna till Trygkoncernen. Det är ingen hemlighet att vi under flera år varit särskilt intresserade av Trygg-Hansa, både på grund av företagets starka varumärke, finansiella resultat och höga kundnöjdhet men också för att Tryg delar en stark gemensam värdegrund med Trygg-Hansa när det kommer till samhällsengagemang, fortsätter Morten Hübbe.

Trygg-Hansa stödjer flera samhällsnyttiga aktiviteter som liknar TrygFondens aktiviteter inom områdena säkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Trygg-Hansas arbete med att placera ut 80 000 livbojar i Sverige, en liknande insats som Tryg har genomfört i Norge med 50 000 livbojar längs med de norska kusterna.

RSA Morten linkedin.jpg

Tryg störst i Skandinavien

På den finansiella sidan förväntar sig Tryg kunna öka sin samlade omsättning med 45 procent, från 21,8 till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas företagets tekniska resultat fördubblas, från 3,2 till 6,3 miljarder danska kronor (inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på affären är omkring 7 procent. Vinst per aktie (EPS) förväntas öka med upp emot 20 procent. 

Synergier
Tryg räknar med att uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av affärens synergieffekter till 2024, genom bland annat:

  • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
  • Inköp (220 miljoner danska kronor)
  • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
  • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

I Sverige är planen att verksamheterna Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ska slås samman. Detsamma gäller Codans och Trygs norska verksamheter. Tryg räknar med att samgåendet, när det är fullt genomfört 2024, medför en minskning av antalet anställda i Norge och Sverige på omkring 10-15 procent. Trygkoncernen har en årlig personalomsättning på omkring 8-12 procent när det kommer till naturliga avgångar. Dessa avgångar kommer naturligtvis att undersökas först, men det kan inte uteslutas att uppsägningar kommer att förekomma.

Finansiering och fortsatt process
Det totala priset på 4,2 miljarder pund ska primärt finansieras genom emission av aktier – en så kallad nyemission – som är garanterad fullt ut. TryghedsGruppen kommer att delta i nyemissionen genom att teckna nya aktier om cirka 9 miljarder danska kronor.

Nu påbörjas en omfattande godkännandeprocess från myndigheterna som förväntas pågå under första halvåret av 2021 innan transaktionen är helt slutförd.

Faktaruta

Fakta om marknadsandelar i de berörda länderna:

DK: Tryg har enligt den senaste undersökningen från Försäkring och Pension en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag.

Norge: Tryg har enligt Finans Norge en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge ligger på 2,5 procent.

Sverige: Trygs svenska verksamhet heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansas marknadsandel ligger på 14 procent.

Om myndigheterna godkänner affären kommer Tryg att bli det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien med omkring 5,3 miljoner kunder och 6 000 medarbetare.

Presskontakt

Annika Stenlund
Pressansvarig för Tryg i Sverige
+ 46 733 14 9929
annika.stenlund@primegroup.com  

Tanja Frederiksen
Kommunikationschef, Tryg och Alka
+ 45 51 95 77 78  
tanja.frederiksen@tryg.dk

Fakta om RSA
Codan och Trygg-Hansa är en del av RSA Group som är ett av världens ledande försäkringsbolag med fokus på skadeförsäkringar. RSA har huvudkontor i London och har 12 200 medarbetare och 9 miljoner kunder globalt.

Fakta om Intact
Intact är Kanadas största försäkringsbolag inom hus-, bil och företagsförsäkring med huvudkontor i Kanada och har 16 000 medarbetare och 4 miljoner kunder primärt i Nordamerika.