Enköpings bilar gamla jämfört med EU-snittet

En modern bil är en miljöbil med hög säkerhetsprofil enligt Enköpingsborna. Det visar en undersökning utförd av Moderna Försäkringar som frågat Enköpingsborna om vanor och åsikter om bilar. Undersökningen visar också att bilisterna i Enköping kör äldre bilar än EU-snittet.

Genomsnittsåldern på svenska bilar var 10,2 år1 i december 2011, att jämföra med genomsnittet i EU som ligger på cirka 8,5 år2. En undersökning som genomfördes av Moderna Försäkringar i mars 2012 visar att de svarande i Enköping äger eller har tillgång till bilar som ligger nära Sverigesnittet med sina 10,7 år. I hela Uppsala län ligger snittet på 10,5 år3.

Sveriges bilpark hör till en av de äldsta i Europa, säger Örjan Backlund, Skadechef motor på Moderna Försäkringar. Vi på Moderna vill dock påpeka att en äldre bil inte nödvändigtvis behöver betyda en omodern bil, om man tar hand om den på rätt sätt. Vi tycker också att det är viktigt att se till att man har en modern bilförsäkring för att få bästa möjliga skydd.

Om Enköpingsborna skulle byta bil så vill hälften byta till en ny eller en lätt begagnad bil (årsmodell 2008-2011). På frågan om vilken miljöbil som är mest attraktiv svarar 35 procent av Enköpingsborna att de helst vill äga en dieselbil, tätt följd av de 30 procent som föredrar en hybridbil.

Silver, vit och röd är de modernaste bilfärgerna i Enköping just nu visar undersökningen. Vad som Enköpingsborna i övrigt anser känneteckna en modern bil är bland annat körglädje, extra finesser och att den uppfyller miljökraven – det vill säga en bil som har en energisnål förbränningsmotor och som använder sig av drivmedel som inte skadar djur och natur.

För mer information, kontakta

Örjan Backlund, Skadechef motor, Moderna Försäkringar
Tel: +46 70 618 92 90
E-post:
orjan.backlund@modernaforsakringar.se

Nicklas Boj, Brand Manager, Moderna Försäkringar
Tel: +46 73 334 09 60
E-post: nicklas.boj@modernaforsakringar.se

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Moderna Försäkringar under perioden 8-19 mars 2012. De svarande var 781 män och kvinnor med tillgång till bil och var i åldrarna 18-69 år. Städerna i vilka undersökningen genomfördes var Enköping, Eskilstuna, Västerås, Sundsvall, Örnsköldsvik och Luleå.

1 Källa: Bil Sweden och SCB
2 Källa: ACEA
3 Källa: Bil Sweden och SCB 

Ladda ner pressmeddelande