Information gällande samarbetet mellan Villaägarna och Moderna Försäkringar

Idag kommunicerade Villaägarna i ett pressmeddelande att organisationen anmält Moderna Försäkringar till den svenska Finansinspektionen och danska Finanstilsynet eftersom Villaägarna anser att Moderna inte följer gällande försäkringslagstiftning och god försäkringssed. Anmälan föregås av en diskussion mellan parterna kring hur samarbetet som gäller försäkringar för Villaägarnas medlemmar och som sades upp före sommaren, ska avvecklas.

Moderna Försäkringar är förvånade över anmälan, och kan inte se att det finns någon saklig grund för anmälan. Vi följer naturligtvis alltid den lagstiftning och praxis som gäller, så också i det här fallet.

Samarbetsavtalet har fungerat så att Villaägarna och Moderna har kommit överens om hur försäkringserbjudandet till medlemmarna ska se ut. Därefter har varje medlem själv valt att teckna, eller inte teckna, försäkring hos Moderna. Det innebär enligt Försäkringsavtalslagen att Moderna Försäkringar har en skyldighet att efterleva varje enskilt försäkringsavtal med kund.

Alla kunder hos Moderna kan känna sig trygga med att deras försäkringar gäller som tidigare. Vi värnar om våra kunder och beklagar att avvecklingen av samarbetet med Villaägarna inte kan ske under mer ordnade former.

Har du som kund frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0200-267 000.

För frågor från media, kontakta presstalesperson Benito Guiance på 070-467 65 69.