Konsumentverket avslutar ärende mot Moderna Försäkringar och vidtar ingen åtgärd mot bolaget

Den 28 oktober anmälde Villaägarnas Riksförbund Moderna Försäkringar till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring och negativ avtalsbindning. Nu meddelar Konsumentverket att det inte vidtar någon åtgärd mot Moderna Försäkringar och att ärendet avslutas.

- Det här är bra för de berörda kunderna men även för konsumentskyddet i stort inom försäkring. De försäkringstagare som tecknat ett individuellt avtal med oss måste kunna känna sig trygga med att vi fullgör vår del av avtalet, säger Benito Guiance, presstalesperson på Moderna Försäkringar.

Vidare meddelar Konsumentverket att den kommersiella diskussionen mellan Moderna Försäkringar och Villaägarna om hur avtalet mellan parterna ska tolkas, är upp till parterna själva att bringa klarhet i. Moderna Försäkringars uppfattning är att de berörda kunderna i över 10 års tid har tecknat individuella försäkringar med individuella förfallodagar hos Moderna.