Kostnadsfria lekande barn skyltar för lugnare trafik

Sommarlovet börjar på flera håll i landet gå mot sitt slut och förskolor, skolgårdar och närliggande områden fylls med barn och ungdomar igen.

I samband med skolstarten är det cirka 100 000 barn som ger sig ut i trafiken och många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan. Just runt skolor är det alltför få som håller hastigheten eller sänker farten, detta vill Moderna Försäkringar i samarbete med Viking Sverige AB uppmärksamma genom lansering av gratis varningsskyltar: "Kör Sakta – Lekande Barn". Dessa skyltar kan skolor och förskolor beställa för att uppmana bilister att köra sakta.

Oroande statistik

Enligt Polisen är det hastigheten som främst avgör hur allvarlig en olycka blir. Mätningar visar dock att ju lägre fartbegränsningen är desto färre håller farten. Under 2013 körde 78 procent inom hastighetsgränsen på kommunala vägar med 70 km/timmen, medan över hälften körde för fort på 40-vägar. Utanför skolor brukar hastigheten vara begränsad till 30 km/timmen.

Beställ en varningsskylt kostnadsfritt på: www.vikingsverige.se/Lekande-Barn

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Rosman, VD (Press- och mediakontakt) Viking Sverige AB
Telefon: 076 188 02 58
E-post: mtr@vikingsverige.se