Linnéa Ecorcheville blir ny VD för Moderna Försäkringar

Tryg har utsett Linnéa Ecorcheville till ny VD för Moderna Försäkringar. Linnéa Ecorcheville, som närmast kommer från en tjänst som privatmarknadschef och vice VD för Moderna Försäkringar, tar med omedelbar verkan över ansvaret för företaget och de nästan 500 medarbetarna. Hon kommer samtidigt ta en plats i Trygs koncernledning under ledning av koncernchef Morten Hübbe.

– Det gläder mig att Linnéa Ecorcheville har tackat ja till uppgiften att leda den svenska verksamheten till nästa spännande fas i sin utveckling. Linnéa har genom åren skapat goda resultat i arbetet med att stärka Modernas marknadsposition. Hon har ingående kunskap om marknaden och om vår svenska verksamhet och djup förståelse kring våra svenska kunder. Tillsammans med de andra medlemmarna i koncernledningen ser jag fram emot ett nära samarbete med Linnéa om hur vi ska vidareutveckla Moderna och ytterligare stärka vår position på den för oss viktiga svenska marknaden, säger Morten Hübbe, koncernchef på Tryg.

Linnéa Ecorcheville, 37 år, kommer närmast från rollen som privatmarknadschef och vice VD för Moderna Försäkringar. Till Moderna kom hon 2009 i samband med att Tryg tog över bolagets verksamhet. Hon har tidigare arbetat som jurist för Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters och har en juristexamen från Lunds Universitet.

Linnéa Ecorcheville ersätter Per Fornander som genom en ömsesidig överenskommelse lämnar Tryg efter fem år i spetsen för Moderna. Per Fornander kommer under en övergångsfas ha en rådgivande roll hos Moderna.

– Moderna har under Per Fornanders ledarskap genomgått både stora verksamhetsförändringar och organisatoriska förändringar. Per Fornander har varit en viktig drivkraft bakom byggandet av det Moderna vi idag känner som ett effektivt, välskött och kundinriktat företag och en stark utmanare till de stora, etablerade försäkringsbolagen på den svenska marknaden, säger Morten Hübbe och fortsätter:

– Under de kommande åren ska Modernas marknadsposition stärkas och det ska skapas ytterligare tillväxt i den svenska verksamheten. Jag är överens med Per Fornander om att vi har kommit till en bra tidpunkt för att lämna över stafettpinnen till Linnéa Ecorcheville, avslutar Morten Hübbe.

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande