Moderna blir TrygVestas huvudvarumärke i Sverige

Den nordiska försäkringskoncernen TrygVesta har beslutat att ”Moderna” ska utgöra koncernens huvudvarumärke på den svenska marknaden. Det innebär att Vesta Skadeförsäkring kommer att byta namn till Moderna Försäkringar, som blir namnet på den svenska filial där all TrygVestas verksamhet i Sverige ska samlas. I sommar kommer Moderna Försäkringar att få en röd grafisk profil och logotyp som tydliggör att verksamheten är en del av TrygVesta-koncernen.

Enhetlig nordisk branding

TrygVesta-koncernen förenklar nu varumärkesstrukturen i Norden med en mer enhetlig branding på de nordiska marknaderna. I Danmark, Norge och Finland blir det nya namnet ”Tryg”, med den traditionsrika livbojen som symbol. I Sverige förvärvades bolaget Moderna Försäkringar för ett år sedan, och det blir i namnet ”Moderna” men i en ny logotyp, som koncernen ska fortsätta växa på den svenska marknaden.

- Vi är idag nummer två i Norden, med ambitioner om att växa kraftigt både i Sverige och Norden. En gemensam identitet på alla marknader och en enhetlig varumärkesstruktur kommer att stötta det arbetet, säger Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta.

Ett och samma huvudvarumärke i Sverige

Vesta Skadeförsäkring som TrygVesta etablerade 2006 i Malmö, införlivades under 2009 som ett eget affärsområde i Moderna Försäkringar. Från och med halvårsskiftet ska verksamheten i Vesta Skadeförsäkring och i Moderna Försäkringar bedrivas från en svensk filial som kommer att heta Moderna Försäkringar.

- Med ett och samma huvudvarumärke i Sverige blir det tydligt för marknaden att verksamheten i Moderna Försäkringar och i Vesta Skadeförsäkring utgör en enhet som är en integrerad del av TrygVesta-koncernen. Moderna är ett attraktivt namn på den svenska försäkringsmarknaden som vi nu ska vidareutveckla i takt med att vår marknadsposition stärks, säger Lars Nordstrand, chef för TrygVestas svenska verksamhet.

Varumärkena Atlantica, Bilsport & MC samt Netviq som finns inom Moderna Försäkringar påverkas inte av förändringarna.

Lansering i sommar

I alla tre länder Danmark, Norge och Finland blir de nya logotyperna identiska med det danska namnet ”Tryg” och den norska livbojen. Moderna Försäkringars nya logotyp kommer att ha samma röda färg och typsnitt som logotyperna i de andra nordiska länderna.

Koncernens nya varumärken antas formellt av bolagsstämman den 15 april. I Sverige kommer den nya logotypen att tas i bruk vid halvårsskiftet i samband med att verksamheten i Moderna Försäkringar och i Vesta Skadeförsäkring samlas i en svensk filial till TrygVesta.

Ladda ner pressmeddelande