Moderna Företag & Industri driver frågan om långsiktighet

Moderna Företag & Industri driver frågan om långsiktighet och ökad lönsamhet inom företag och industriförsäkringsbranschen.

Moderna Företag & Industri vill växla ut det prisfokus som råder inom företag & industriförsäkringsmarknaden och istället tala om en gemensam långsiktig lönsamhet tillsammans med landets försäkringsförmedlare. Det kommer att ske genom workshops runt om i landet under våren där Moderna Företag & Industri tillsammans med SFM bjuder in landets samtliga förmedlare.

Moderna Företag & Industri har under 2015 startat ett Advisory Board, där de tillsammans med sakförsäkringsförmedlare diskuterat de utmaningar som finns hos förmedlare och i försäkringsbolagen. Den utmaning gruppen satte främst var förmågan att sälja in värdet av sina tjänster och ha råd att leverera tillräckligt hög service för sina kunder. Under 2016 tar gruppen ett steg längre med arbetet. Genom anonyma enkätundersökningar och workshops med förmedlare vill bolaget stärka branschens långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.

- Såväl kunder som försäkringsförmedlare och vi försäkringsgivare måste förstå att kvalitet kostar och att det också är en förutsättning för ett kvalitativt och långsiktigt trepartssamarbete. Vi vet att försäkringsförmedlare gör ett väldigt viktigt arbete för sina kunder. Via vårt Advisory Board har vi under 2015 kommit fram till att det behövs mer kunskap om hur man som förmedlare säljer in och redogör för de unika värden man tillför sin kund. Vårt arbete under 2016 inriktar sig därför på att utbilda både oss och förmedlare inom området, säger Jan Söderblom, chef Försäljning & Marknad på Moderna Företag & Industri.

Fortsatt långsiktigt samarbete med förmedlare

Eftersom Moderna Företag & Industri uteslutande jobbar med förmedlare är de utmaningar som står inför indirekt också Modernas utmaningar.

- Jämför vi oss med andra närliggande branscher som till exempel banksektorn eller olika konsulttjänster kan vi konstatera att vår bransch ligger långt efter när det gäller att ta betalt för de tjänster vi levererar. Här vill vi verka som en nytänkare och inspirationskälla i branschen, säger Jan Söderblom.

Anonym enkätundersökning i februari

Arbetet kommer att börja i slutet av februari med en anonym enkätundersökning till landets alla förmedlare. Senare under våren kommer Moderna Företag & Industri att genomföra flera workshops runt om i landet tillsammans med SFM och Karin Klerfelt.

- Karin har skrivit flera böcker i ämnet och rankas av sina kollegor som en av landets absolut bästa inom området och vi ser verkligen fram emot att få jobba med henne, avslutar Jan Söderblom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Söderblom, Chef Försäljning & Marknad på Moderna Försäkringar Företag & Industri
Tel: 070-756 46 13
E-post: jan.soderblom@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande