Moderna Försäkringar blir svensk försäkringspartner till Skandinaviens största bildelnings- och samåkningsplattform

Moderna Försäkringar har lanserat ett samarbete med företaget bakom bildelnings- och samåkningsplattformen, GoMore. Avtalet innebär att Moderna Försäkringar kommer att försäkra alla GoMores uthyrningar i Sverige. 

Försäkringen, som är särskilt framtagen för samarbetet med GoMore och som ingår i användaravtalet, avser trafikansvar, delkasko, vagnskada och vägassistans och innebär ett skydd för uthyraren såväl som hyrestagaren. För uthyrarens del är hens ekonomiska intressen skyddade: dvs. om bilen försvinner eller skadas så behöver hyrestagaren inte själv stå för den ekonomiska förlusten. Samtidigt omfattas hyrestagaren av en trafikansvarsförsäkring och en assistansförsäkring.  

Det är väldigt kul att få teama upp med ett progressivt och digitalt företag som GoMore och att få ta fram en särskild försäkringsprodukt inom delningsekonomin. Samarbetet med GoMore blir ett sätt för oss att lära oss mer om delningstjänster och förstå hur vi kan bidra med smarta försäkringslösningar på en växande marknad, säger Leif Eliasson, VD Moderna Försäkringar.

GoMore, är med sina två miljoner användare Skandinaviens största bildelnings- och samåkningsplattform där privatpersoner bl.a. lånar ut sina bilar till andra privatpersoner.

På GoMore arbetar vi för att det ska vara enkelt och tryggt att dela sin bil med andra och en bra försäkringspartner är väsentlig för att vi ska lyckas med detta. Därför är vi särskilt stolta över att ha Moderna Försäkringar med ombord, ett innovativt företag som vi dessutom delar många värderingar med. Tillsammans kan vi bidra till att flera svenskar börjar dela sina bilar med varandra, säger Klara Bergqvist, Marketing Manager för GoMore i Sverige.