Moderna Försäkringar och Akademikerförsäkring förbättrar villkoren för studenter och arbetslösa

Moderna Försäkringar och Akademikerförsäkring förstärker sitt långvariga samarbete genom ett förbättrat helhetserbjudande till medlemmarna.

– Vi har samarbetat med Akademikerförsäkring i över tio år och nu förstärker vi samarbetet ytterligare. Akademikerförsäkringar är en mycket viktig partner för oss och vi är oerhört glada över att samarbetet fortsätter i den här riktningen, säger Pernilla Henkow, försäljningschef partner på Moderna Försäkringar.

Med start under sommaren kommer medlemmarna, förutom en mer omfattande hemprodukt, att få möjlighet till ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Även studenthemprodukten har setts över och anpassats till den aktuella målgruppen.

– Vi har förbättrat vårt erbjudande men också förbättrat skyddet för utvalda medlemsgrupper så som arbetslösa och studenter som är en extra utsatt medlemsgrupp. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya erbjudanden och förbättringar för våra medlemmar, säger Ingmar Norrefjord, vd på Akademikerförsäkring.

Ändringarna gäller från och med juli och augusti.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pernilla Henkow, försäljningschef partner på Moderna Försäkringar
E-post: pernilla.henkow@modernaforsakringar.se
Telefon: 070-719 93 97

Ingmar Norrefjord, vd på Akademikerförsäkring
E-post: ino@akademikerforsakring.se
Telefon: 070-760 43 79

Anders Gillstedt, vice vd på Akademikerförsäkring
E-post: agi@akademikerforsakring.se
Telefon: 070-688 77 51

Ladda ner pressmeddelande