Moderna Försäkringar visar ett mycket gott resultat för Q3

Idag presenteras delårssiffror för Tryg-koncernen, inklusive Moderna Försäkringar. Koncernen visar siffror som överträffar analytikernas förväntningar för Q3 med ett bra försäkringstekniskt resultat och en mycket god tillväxt.

Läs koncernens kvartalsrapport här.  

Ett mycket gott resultat för Moderna Försäkringar totalt

Modernas bruttopremieintäkt ökade med 12,7 procent under det tredje kvartalet till 584 miljoner DKK, jämfört med 518 miljoner DKK motsvarande kvartal i fjol.  Det tekniska resultatet ökade till 120 miljoner DKK (21) och totalkostnadsprocenten förbättrades ordentligt jämfört med samma period i fjol till 79,1 procent (95,6).
Under årets första nio månader ökade Modernas bruttopremieintäkt till 1 604 miljoner DKK (1 425). Det tekniska resultatet ökade till 249 miljoner DKK (66) och totalkostnadsprocenten förbättrades till 84,1 procent (94,9).


Stark tillväxt för Modernas privatsegment

Under det tredje kvartalet har Moderna Privat ökat bruttopremieintäkten med 11 procent till 420 miljoner DKK, jämfört med 384 miljoner DKK motsvarande kvartal i fjol. Det tekniska resultatet inom Moderna Privat steg till 60 miljoner DKK jämfört med 38 miljoner MDKK Q3 2017. Combined ratio förbättrades till 85,5 procent från 89,5 Q3 2016

Year to date ökade bruttopremieintäkten för Moderna Privat till 1 132 miljoner DKK (1 011 MDKK). Det tekniska resultatet steg till 141 miljoner DKK (97 mDKK) och totalkostnadsprocenten förbättrades till 87,2 procent (90,0 procent).

− Den fina utvecklingen av vår privataffär grundar sig på flera olika initiativ inom flera affärsområden och hela organisationen från försäljning, kundservice till skadehantering och en generellt bra kostnadskontroll.

Moderna Företag & Industri visar goda resultat

Även affärsområdet Företag & Industri visar mycket goda resultat under Q3. Detta beror dels på att har Moderna Företag & Industri har fått förlängt förtroende från flera kunder, kommit in i fler offertflöden via mäklarna och bra nyförsäljning.

– På företagssidan har vi jobbat aktivt med premiejusteringar som har fallit väl ut liksom många andra komponenter på företagssidan. Vi har också varit förskonade från storskador under kvartalet.

Affinity förlänger med Elkjøp

Modernas Affinity-affär med produktförsäkringar har haft en positiv utveckling.

– En av kvartalets viktigaste händelser är att vi förlängde avtalet med Elkjøp/Elgiganten, som är ett stort avtal för oss. Vi ser stora möjligheter till samarbeten med flera aktörer på detta område.

Nisch-affären fortsatt stabil, djurförsäkringar ökar kraftigt

Modernas nischer Atlantica och Bilsport & mc rullar på bra. Inom djurförsäkringar växer Moderna kraftigt, med rekordförsäljning under Q3 2017.