Moderna lanserar gravidförsäkring

Några av fördelarna med Modernas Gravidförsäkring Gratis är: 

  • Du som väntar barn får ett kostnadsfritt grundskydd för mamman, pappan/partnern och barnet/barnen
  • Krishjälp till mamman och pappan/partnern om något allvarligt skulle hända
  • En unik möjlighet att teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor (gäller om gravidförsäkring tecknas före vecka 37). 

Några av fördelarna med Modernas Gravidförsäkring Large är: 

  • För vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada, betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos.
  • Som gravid kan du få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en större blodförlust vid förlossningen. 
  • Om den gravida eller barnet blir inskrivet på sjukhus i minst tre dagar får ni ersättning från första dagen. 
  • En unik möjlighet att teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor även om ditt barn föds för tidigt. 

Du kan teckna försäkringen när som helst under graviditeten och den gäller tidigast från vecka 22. 

För mer information, vänligen kontakta Modernas kundtjänst 0200 – 259 259