Moderna satsar på frivilligt volontärarbete för ökad medmänsklighet, integration och mångfald

Moderna Försäkringar vill bidra till ökad medmänsklighet, integration och mångfald i Sverige och inleder därför ett arbete där medarbetarna får använda arbetstid till frivilligt volontärarbete.

De senaste månadernas ökade flyktingströmmar till Sverige gör att behovet av ideella krafter är stor. Moderna Försäkringar vill gärna hjälpa till i det arbetet och har därför beslutat att uppmuntra medarbetarna till socialt engagemang som bidrar till ökad mångfald, medmänsklighet och integration. Heltidsarbetande medarbetare får därför använda fyra timmar av sin arbetstid per månad för frivilligt engagemang. Initiativet är ett samarbete mellan Moderna Försäkringar och FTF.

- Många av våra medarbetare vill bidra till det som händer i vår del av världen just nu men har svårt att veta hur man ska göra. Kan vi ge lite extra skjuts i det engagemanget genom att medarbetarna får använda arbetstid för arbetet men också att vi samordnar aktiviteter så underlättar det förhoppningsvis. Jag hoppas att så många som möjligt av Modernas alla medarbetare väljer att delta, säger Linnéa Ecorcheville, VD på Moderna Försäkringar.

Efter att en medarbetare på Moderna Försäkringar upptäckte att ensamkommande flyktingungdomar gick längs bilvägen i mörkret utan reflexer så ordnade företaget reflexvästar till deras boende i Borås. Behovet fanns även på flyktingförläggningar ibland annat Alingsås, Bispgården, Ragunda och Hammarstrand dit västar nu också har skickats.

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande