Moderna stärker mäklardisken med nytt kontor i Sundsvall

Moderna öppnar nytt kontor i Sundsvall och anställer Ann-Catrin Ehrström, Anna-Maria Johnsen, My Granqvist och Anders Björling. Samtliga kommer närmast från en anställning hos Gjensidige. Sundsvallskontoret blir en del av Modernas mäklardisk med personal i Örebro, Stockholm och Sundsvall.

- Vi växte med 40 procent under förra året och satsar nu stort för att möta den ökade efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi ska ha den bästa servicen till förmedlarna och med den här satsningen förstärker vi vår kompetens och närvaro ute i landet, säger Ulf-Lennart Gertz Johansson, chef för Företags- och Industriförsäkring på Moderna.

Moderna var den sakförsäkringsaktör som växte snabbast på företagsmarknaden under förra året, och ansågs också vara mest på frammarsch i en undersökning bland svenska försäkringsförmedlare.

- Vi ser fram emot att bli en del av Moderna och Tryg-koncernen. Moderna är en stabil och växande aktör med gott rykte i marknaden, så potentialen är stor, säger Anders Björling, platschef i Sundsvall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf-Lennart Gertz Johansson, chef Företags- och Industriförsäkring Moderna
Tel: +46 8 684 123 54
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: +46 73 626 88 86
E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se 

Ladda ner pressmeddelande