Moderna tecknar flerårigt gruppavtal med Plåtslageriernas Riksförbund

Moderna har förnyat avtalet om gruppförsäkring för medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund (PLR). Det nya avtalet gäller för en femårsperiod och omfattar en heltäckande företagsförsäkringslösning för PLRs 1000 medlemmar som är företag verksamma inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad.

- Vi är glada över att ha fått förnyat förtroende från PLR och förmedlaren Säkra Stenstaden. Vi har haft ett tätt och bra samarbete sedan drygt två år tillbaka, och ser fram emot att fördjupa det ytterligare, säger Andreas Almroth, chef Grupp & Koncept, Moderna Försäkringar.

Att Moderna arbetar aktivt och långsiktigt med gruppförsäkringssamarbeten var avgörande för PLR och förmedlaren Säkra Stenstaden när man valde att förnya avtalet.

- Moderna har ett långsiktigt synsätt och tillsammans kan vi arbeta aktivt för att hålla skadefrekvensen nere och försäkringspremierna låga. På det här området tycker vi att Moderna särskilt sig jämfört med övriga försäkringsbolag, säger Martina Jonaeson, på Säkra Stenstaden som är försäkringsförmedlare åt PLR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Almroth, chef Grupp & Koncept, Företag & Industri Moderna Försäkringar
Telefon: +46 70 493 04 54
E-post: andreas.almroth@modernaforsakringar.se

Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare Säkra Stenstaden
Telefon: +46 70 109 80 07
E-post:martina.jonaeson@sakra.se

Thomas Dahlberg, Entreprenörföretagen (Plåtslageriernas Riksförbund)
Telefon: 08-762 75 98
E-post: thomas.dahlberg@epfab.se

Ladda ner pressmeddelande