Moderna tecknar flerårigt partneravtal med Glasbranschföreningen i samarbete med Säkra Stenstaden

Glasbranschföreningen (GBF) valde Moderna som partner gällande företagsförsäkring för deras ca 600 medlemsföretag. I samband med upphandling och har ett flerårigt samarbetsavtal tecknat.

– Det här är ett lyckat exempel på hur vi i nära samarbete med förmedlaren Säkra Stenstaden och GBF har utvecklat ett starkt koncept som stärker lojaliteten och skapar ett tydligt mervärde för organisationens medlemmar inom flera produktområden. Det är mycket glädjande att få detta förtroende av GBF, säger Henrik Mellberg, ansvarig för gruppförsäkringar på Moderna.

– Förutom ett attraktivt och anpassat försäkringserbjudande inom våra olika segment, ser vi också en klar fördel i Modernas sätt att jobba med skadestyrning till våra auktoriserade bilglasverkstäder. Modernas försäkringskunder har vid skada själv möjlighet att välja sin verkstad, vilket gynnar alla våra medlemsföretag till skillnad från vissa andra försäkringsbolag som enbart samarbetar med ett fåtal, säger Per Sjöhult VD för GBF.

Moderna kommer även att erbjuda motorfordonsförsäkring samt garantilösningar som alternativ till traditionella bankgarantier, och hanteringen av affären kommer skötas av Säkra Stenstaden, som har stor erfarenhet av att jobba med och utveckla gruppaffärer av detta slaget.

– Förmågan att differentiera erbjudandet, skapa relevanta lösningar för olika segment av medlemmar samt kontinuerligt jobba med skadeförebyggande aktiviteter kommer vara kärnan i vårt sätta att jobba tillsammans, avslutar Martina Henriksson på Säkra.

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation och ger även ut branschtidningen GLAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Mellberg, Chef Grupp- & Konceptaffär Moderna Företag & Industri
Tel: 0722-50 54 85
E-post: henrik.mellberg@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande