Modernas service är bäst igen!

I årets attitydundersökning, från CMA Research, bland Sveriges sakförmedlare kan vi med glädje se att Moderna fortsätter att leverera den bästa servicen till förmedlarna.

Moderna bedömdes, enligt undersökningen, ha den effektivaste offerthanteringen, leverera den mest professionella hjälpen med kundärenden samt att förmedlarna bedömde att Moderna var det enklaste och smidigaste sakförsäkringsbolaget att arbeta med.

– Det är glädjande att vårt hårda och fokuserade arbete tillsammans med sakförmedlarna fortsätter att ge resultat och att vi fortsätter att leverera den bästa servicen till förmedlarna. Men vi blir aldrig nöjda. Vi måste hela tiden vara lyhörda och ha fokus på vad vi kan göra för att bli bättre – genom att alltid ställa oss frågan, vad som är viktigt för förmedlare och assistenter, säger Ulf Lennart Gertz Johansson, chef Företag & Industri på Moderna Försäkringar.

Bruttourvalet till CMA:s undersökning kommer från Finansinspektionen, FI:s förteckning över registrerade förmedlare under juni 2013.

/Ulf-Lennart Gertz Johansson
Chef Företag & Industri

Ladda ner pressmeddelande