Moderna slutför affären med Skandia och blir en ledande aktör inom barnförsäkringar

Moderna Försäkringars förvärv av Skandias individuella barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring samt gravidförsäkring har nu godkänts av berörda myndigheter och slutförts. Övertagandet gör Moderna, som är en filial till Tryg Forsikring A/S, till en ledande aktör inom barnförsäkringar.

– Genom övertagandet får vi en betydande marknadsandel inom barnförsäkringar och vi kommer därigenom kunna utveckla vårt kunderbjudande ytterligare. Förvärvet är helt i linje med vår nischstrategi där vi vill vara marknadsledande inom utvalda försäkringsområden såsom barn, båt, entusiastbil, mc, djur samt individanpassade försäkringar genom vårt Smart-koncept, säger Linnéa Ecorcheville, VD Moderna Försäkringar.

Modernas Barnförsäkring är topprankad i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse och under sommaren lanserade Moderna även en ny och innovativ gravidförsäkring som garanterar alla barn en barnförsäkring – även de barn som föds med en skada eller sjukdom. Moderna erbjuder även Sveriges enda gravidförsäkring som kan tecknas av pappan.

– Vi försöker att ständigt utmana vår traditionella och ibland stelbenta bransch för att hitta nya lösningar som möter våra kunders behov. Vi tycker till exempel att det är en självklarhet att båda föräldrarna ska kunna teckna en gravidförsäkring för sitt kommande barn och av intresset att döma kan vi konstatera att många verkar hålla med. Att vi nu kraftigt utökar vår barnportfölj ger oss också möjligheter att nå vår ambition att vara ledande inom området, säger Linnéa Ecorcheville.

Moderna och Skandia ingick ett avtal i augusti 2015 där Moderna förvärvar Skandias verksamhet inom barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring samt gravidförsäkring och efter en process av godkännande från berörda myndigheter verkställs nu transaktionen. Bruttopremieintäkten för portföljen var cirka 250 miljoner kronor för 2014 och rör cirka 150 000 försäkringsavtal. Skandia kommer fortsätta att erbjuda dessa försäkringar till sina kunder genom ett distributionssamarbete med Moderna. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Kunder som berörs av affären kommer inom kort att få ett brev med information om sin nya försäkringsgivare.

Ladda ner pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

Om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Moderna Djurförsäkringar och Bilsport & MC. Läs mer på www.modernaforsakringar.se