Nu börjar Skandia sälja Modernas försäkringar

Den 2 maj 2016 inleder Moderna Försäkringar ett distributionssamarbete med Skandia som innebär att Skandia framöver kommer att erbjuda Modernas barnförsäkringar, vuxenolycksfallsförsäkringar samt gravidförsäkringar till sina kunder, med Moderna som försäkringsgivare. Distributionssamarbetet är en del av det avtal som parterna ingick i augusti 2015 där Moderna också förvärvar Skandias försäkringar inom detta område.

– Övertagandet av Skandias individuella barnförsäkringar och olycksfallsförsäkringar för vuxna kommer ge oss en stark marknadsposition inom detta mycket intressanta nischsegment. Genom distributionssamarbetet, som startar redan 2 maj, kommer Skandia att kunna erbjuda våra attraktiva produkter inom detta område till sin breda och trogna kundbas, vilket är mycket värdefullt för oss, säger Linnéa Ecorcheville, VD Moderna Försäkringar.

I samband med säljstarten har Moderna även uppdaterat villkoren i sin barnförsäkring och är nu topprankade i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse.

– Vi har som mål att ha marknadens bästa barnförsäkring så därför har vi i samband med säljstarten också gjort en rad produktförbättringar så att försäkringen blir ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig. Våra produkter kommer att bli ett bra komplement till Skandias produktsortiment, säger Linnéa Ecorcheville.

Överlåtelsen av försäkringarna är villkorad av sedvanliga godkännanden från berörda myndigheter och förväntas slutföras under sommaren 2016. För de kunder som från och med 2 maj tecknar sin försäkring i Skandia innebär samarbetet att de får Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Kunder som har tecknat sin försäkring före detta datum med Skandia som försäkringsgivare berörs inte av distributionssamarbetet utan kommer att få information när överlåtelsen träder i kraft senare i år.

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

Ladda ner pressmeddelande