Nu kan vardagsmotion ge dig rabatt på din sjuk- och olycksfallsförsäkring

Idag lanseras Moderna Smart Hälsa ‒ Sveriges första sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger dig rabatt på premien när du vardagsmotionerar. Försäkringen är kopplad till en mobilapp som mäter hur många steg du tar varje dag. Ju fler steg du tar per dag desto högre rabatt får du på din premie.

Moderna Smart Hälsa är den första försäkringen i sitt slag att lanseras i Sverige.

Försäkringen är kopplad till en mobilapplikation som mäter hur många steg du tar varje dag. Ju mer du rör på dig i vardagen desto högre rabatt får du på din försäkring. Går du minst 7 500 steg per dag får du 5 % rabatt. För att få den maximala rabatten på 15 % räcker det med att gå 9 500 steg per dag utslaget på en 30-dagars period. Man kan däremot aldrig få en dyrare försäkring än normal premie av att använda appen eller om man inte når upp till antalet steg som krävs för att få rabatt.

‒ Forskning visar att vardagsmotion såsom promenader ger positiva hälsoeffekter på oss människor. Vi blir friskare och lever längre. Vi har därför tagit fasta på just vardagsmotion när vi har tagit fram Moderna Smart Hälsa och vi hoppas att många med hjälp av vår nya app kan se det som en sporre till att förändra sina vanor samtidigt som de kan påverka sin egen försäkringskostnad, säger Torbjörn Annerfors, innovationsansvarig på Moderna Försäkringar.

Svenskar tränar mycket men vardagsmotionerar för lite

Enligt en studie gjord på uppdrag av Europabarometern tränar svenskar mest i hela Europa men de siffrorna ger inte en rättvis bild av den svenska folkhälsan enligt samma undersökning. Problemet är att vi rör oss för lite i vardagen och det har uppmärksammats av flera oberoende forskare. Till exempel visar resultaten i den landsomfattande studien om svenskarnas hälsa, SCAPIS*, att bara sju procent av alla 50-65 åringar är tillräckligt fysiskt aktiva och stillasittande pekas ut som den stora boven. En försäkring som då uppmuntrar svensken att röra sig mer kan därför ha möjlighet att påverka i en positiv riktning.

‒ Kan vi på ett innovativt och unikt sätt få svenskarna att röra sig mer i vardagen för att på sikt förbättra deras hälsa, samtidigt som de kan påverka sin försäkringspremie så uppnår vi vår målsättning att sätta kunden i fokus och förmedla ett mervärde. Det är något som ofta saknas inom försäkringsbranschen, säger Torbjörn Annerfors.

Testa appen för att följa dina motionsvanor

Du kan ladda ner Moderna Smart Hälsa utan att binda upp dig på en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan vara ett bra sätt att enkelt och smidigt följa dina motionsvanor. Appen finns tillgänglig i Appstore.

Fakta om sjuk- och olycksfallsförsäkringar

  • En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ersättning ifall du blir skadad eller handikappad vid en olycka eller sjukdom.
  • De allra flesta är försäkrade via någon form av kollektiv försäkring (via skolan, arbetsgivare, facket eller organisation man är medlem i) men dessa har många gånger begränsningar, t ex gäller de bara på arbetstid, de gäller bara olycksfall och de har ofta en låg ersättningsnivå.
  • En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge dig ersättning om du blir allvarligt sjuk. För vissa sjukdomar, som t ex hjärtinfarkt, stroke, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller epilepsi, kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.
  • Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer.

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Annerfors, innovationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 070 756 44 08
E-post: torbjorn.annerfors@modernaforsakringar.se

Tove Stål, PR- och kommunikationsansvarig Moderna Försäkringar
Tel: 0709 42 94 01
E-post: tove.stal@modernaforsakringar.se

*Swedish CardioPulmonary bioImage Study

Ladda ner pressmeddelande