Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Ny unik Europaförsäkring för små och medelstora företag

Som första nordiska försäkringskoncern lanserar nu Tryg och Moderna en unik försäkringslösning för små och medelstora företag med verksamhet runtom i Europa. Syftet är att förenkla administrationen, underlätta regelefterlevnad och minska kostnaderna för företagen.

- Det här är en lösning som efterfrågats av kunderna och som förenklar företagens administration avsevärt. Vår nya Europaförsäkring täcker verksamheters behov av försäkring i olika europeiska länder, istället för att företagen lokalt ska behöva upphandla försäkring i vart och ett av länderna där de har verksamhet, säger Ulf- Lennart Gertz Johansson, chef för Företags- och Industriförsäkring på Moderna.

Tryg/Moderna blir den första nordiska försäkringskoncernen med en helhetslösning för små och medelstora företag med verksamhet i flera länder.

Enkelt och kostnadsbesparande

Idag måste nordiska verksamheter med dotterbolag inom EU/EES-området upphandla försäkringar i vart och ett av länderna där de är verksamma. Det ställer höga krav på lokal kompetens inom försäkring och innebär ofta mycket administration.

- Hela försäkringsbehovet täcks ifrån hemlandet istället, och justeras utifrån lokala förutsättningar i respektive land. Ingen onödig administration, och företagen behöver inte själva sätta sig in i lokala juridiska förhållanden och myndighetskrav, säger Ulf-Lennart Gertz Johansson.

Allt sker i överensstämmelse med varje lands gällande lagar och regler samt de interna riktlinjerna inom EU/EES. Moderna svarar också för all hantering av lokala skatter, obligatoriska pooler och avgifter för de olika länderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf-Lennart Gertz Johansson, chef Företags- och Industriförsäkring Moderna
Tel: +46 8 684 123 54
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: +46 73 626 88 86
E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se 

Ladda ner pressmeddelande