Ny unik Europaförsäkring för små och medelstora företag

Som första nordiska försäkringskoncern lanserar nu Tryg och Moderna en unik försäkringslösning för små och medelstora företag med verksamhet runtom i Europa. Syftet är att förenkla administrationen, underlätta regelefterlevnad och minska kostnaderna för företagen.

- Det här är en lösning som efterfrågats av kunderna och som förenklar företagens administration avsevärt. Vår nya Europaförsäkring täcker verksamheters behov av försäkring i olika europeiska länder, istället för att företagen lokalt ska behöva upphandla försäkring i vart och ett av länderna där de har verksamhet, säger Ulf- Lennart Gertz Johansson, chef för Företags- och Industriförsäkring på Moderna.

Tryg/Moderna blir den första nordiska försäkringskoncernen med en helhetslösning för små och medelstora företag med verksamhet i flera länder.

Enkelt och kostnadsbesparande

Idag måste nordiska verksamheter med dotterbolag inom EU/EES-området upphandla försäkringar i vart och ett av länderna där de är verksamma. Det ställer höga krav på lokal kompetens inom försäkring och innebär ofta mycket administration.

- Hela försäkringsbehovet täcks ifrån hemlandet istället, och justeras utifrån lokala förutsättningar i respektive land. Ingen onödig administration, och företagen behöver inte själva sätta sig in i lokala juridiska förhållanden och myndighetskrav, säger Ulf-Lennart Gertz Johansson.

Allt sker i överensstämmelse med varje lands gällande lagar och regler samt de interna riktlinjerna inom EU/EES. Moderna svarar också för all hantering av lokala skatter, obligatoriska pooler och avgifter för de olika länderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf-Lennart Gertz Johansson, chef Företags- och Industriförsäkring Moderna
Tel: +46 8 684 123 54
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: +46 73 626 88 86
E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se 

Ladda ner pressmeddelande