Techbolaget bakom Moderna Försäkringars digitala bilförsäkring får global utmärkelse av Världsnaturfonden

Techbolaget bakom bilförsäkringen Enerfy – försäkring med Moderna tilldelas ett av världens mest prestigefyllda priser inom klimatinnovationer - Climate Solver 2017. Försäkringen är världens första digitala bilförsäkring som belönar att köra mindre, miljövänligare och säkrare och är framtagen i joint venture med teknikföretaget Greater Than. 

Climate Solver är ett initiativ inrättat av Världsnaturfonden, som uppmärksammar klimatinnovationer som kan minska koldioxidutsläppen eller öka tillgången till förnyelsebarenergi runt om i världen. 

- Det gläder oss att Greater Than som utvecklat tekniken bakom Enerfy - Försäkring med Moderna uppmärksammas och prisas av Världsnaturfonden. Med hjälp av Greater Thans spjutspetsteknologi utmanar Moderna Försäkringar försäkringsbranschen genom att erbjuda en helt ny försäkringsmodell som är rättvisare och bidrar till mer miljövänlig körning, säger Leif Eliasson, VD Moderna Försäkringar. 

Att Norden ligger i framkant av hållbarhetsfrågor påvisas av att sex av årets Climate Solver företag är nordiska tech-bolag. Tillsammans bidrar dessa bolags miljöinnovationer till att minska världens koldioxidutsläpp med mer än 300 miljoner ton varje år, vilket är mer än de nordiska ländernas totala årliga koldioxidutsläpp. 

Bland de bolag som får utmärkelsen Climate Solver 2017 visar Greater Than på störst koldioxidbesparing. Världsnaturfonden har, på uppdrag av Energimyndigheten, räknat ut att en bilförsäkring som Enerfy - Försäkring med Moderna skulle kunna minska globala koldioxidutsläpp med över 100 miljoner ton per år. Detta  motsvarar vad svenskarna årligen släpper ut i och utanför Sverige. 

-Svenska innovationsbolag har  kapacitet att minska koldioxidutsläppen globalt samtidigt som de kan bidra till jobb och tillväxt, men i dag är det ofta svårt att skala upp och nå ut till marknaden. Med Climate Solver vill vi lyfta fram bolag med stor klimatpotential och uppmana politiker och beslutsfattare att underlätta för innovationer att nå ut internationellt, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi & innovation och globalt ansvarig för Climate Solver på WWF.