Tryg och Intact ett steg närmare förvärv av RSA

Tryg har kommit överens med brittiska RSA Insurance Group om ett pris på 4,2 miljarder pund för RSA:s verksamhet i Sverige och Norge och ett delat finansiellt ägarskap av danska Codan med kanadensiska Intact.

- Vi har nått en ny viktig milstolpe i processen av ett betydelsefullt förvärv som kommer att stärka vår position framförallt på den svenska marknaden. Om affären genomförs ser jag fram emot att välkomna Trygg-Hansa och norska Codans 1500 medarbetare och 1,3 miljoner kunder till Tryg-koncernen, säger Trygs vd Morten
Hübbe.

- Trygg-Hansa har intresserat oss under flera år. De har ett starkt varumärke, finansiellt resultat och en hög kundnöjdhet. De har dessutom en väldigt stark värdegrund när det kommer till samhällsengagemang, som vi
på Tryg delar, fortsätter Morten Hübbe.

Trygg-Hansa stödjer flera samhällsnyttiga aktiviteter som liknar TrygFondens aktiviteter inom områdena säkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Trygg-Hansas arbete med att placera ut 80 000 livbojar i Sverige, en liknande insats som Tryg har genomfört i Norge, med 50 000 livbojar längs med de norska kusterna.

Delat finansiellt ägarskap av danska Codan
Trygs fokus i den planerade affären har varit att förvärva RSA:s verksamhet i Sverige och i Norge för att stärka sin verksamhet i de två länderna – och därmed inte på danska Codan.

- Vi har bedömt att ett köp av det danska företaget skulle kunna ge oönskade komplikationer i transaktionen, vilket vi inte är intresserade av, förklarar Morten Hübbe.

Tryg kommer därmed ingå i ett finansiellt delat ägarskap med det kanadensiska skadeförsäkringsbolaget Intact, där respektive part under en övergångsperiod äger danska Codan men där Intact till 100 procent ansvarar för driften av företaget. Enligt Intact ska de driva Codan som tidigare, med fortsatt fokus på att göra bolaget till en stark, lönsam verksamhet. Samtidigt kommer Intact att överväga strategiska och långsiktiga möjligheter för den danska verksamheten. Det kan till exempel innebära att man undersöker möjligheten till en försäljning eller en börsnotering.

Intact köper RSA:s övriga verksamhet i Kanada, Storbritannien och resten av världen.

Positiv respons från RSA
Tryg och RSA har avslutat en omfattande due diligence-process som har lett till att Tryg tillsammans med Intact
beslutat att lämna ett bindande anbud på RSA:s verksamhet. Styrelsen i RSA har rekommenderat RSA:s aktieägare att acceptera anbudet och att rösta ja till det på en bolagsstämma.

- Vi är väldigt glada över att ha kommit så långt i processen att vi nu har nått en överenskommelse med RSA:s
styrelse. Vi har haft en mycket positiv och konstruktiv dialog med RSA hela vägen. Nu ser vi fram emot nästa
steg, aktieägarnas omröstning, säger Morten Hübbe.

Tryg störst i Skandinavien
Om affären röstas igenom av RSA:s aktieägare kommer Tryg att bli det största skadeförsäkringsföretaget i Skandinavien med omkring 5,3 miljoner kunder och 6 000 medarbetare.

På den finansiella sidan förväntar sig Tryg kunna öka sin samlade omsättning med 45 procent, från 21,8 till 31,7
miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas företagets tekniska resultat fördubblas, från 3,2 till 6,3 miljarder danska kronor (inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på affären är omkring 7 procent. Vinst per aktie(EPS) förväntas öka med upp emot 20 procent.

Synergier genom administrationsomkostnader och inköp
Tryg räknar med att uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av affärens synergieffekter till 2024, genom bland
annat:

  • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
  • Inköp (220 miljoner danska kronor)
  • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
  • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

I Sverige är planen att verksamheterna Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ska slås samman. Detsamma gäller Codans och Trygs norska verksamheter. Tryg räknar med att samgåendet, när det är fullt genomfört 2024, medför en minskning av antalet anställda i Norge och Sverige på omkring 10-15 procent. Tryg-koncernen har en årlig personalomsättning på omkring 8-12 procent när det kommer till naturliga avgångar. Dessa avgångar kommer naturligtvis att undersökas först, men det kan inte uteslutas att uppsägningar kommer att förekomma.

Finansiering och fortsatt process
Det totala priset på 4,2 miljarder pund ska först och främst finansieras genom emission av aktier – en så kallad
nyemission – som är garanterad fullt ut. TryghedsGruppen kommer att delta i nyemissionen genom att teckna nya aktier om cirka 9 miljarder danska kronor.
Nu påbörjas bland annat en omfattande godkännandeprocess innan förvärvet kan slutföras. RSA:s aktieägare ska godkänna förvärvet på en bolagsstämma, där det i övergångsperioden teoretiskt sett kan inkomma andra bud på verksamheten.

Presskonferens med efterföljande frågestund
Tryg bjuder in till presskonferens idag, onsdag, kl 12.00 på Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Presskonferensen äger rum på danska. På grund av covid-19 finns det endast ett begränsat antal platser som ges genom registrering till rasmus.j@tryg.dk.

Presskonferensen kan också följas via den här videolänken. Det är tyvärr inte möjligt att ställa frågor via länken, utan det kräver fysisk närvaro.

Däremot välkomnas svenska journalister att delta i en frågestund via Microsoft Teams med Trygs vd, Morten Hübbe, som äger rum kl 14.15-14.45. Frågestunden är på engelska. Du får kallelse till frågestunden genom att anmäla dig till annika.stenlund@primegroup.com.

Om Tryg
Tryg är ett av Nordens största sakförsäkringsföretag med verksamhet i Danmark, Norge och Sverige som ger trygghet åt fyra miljoner kunder. Tryg är noterat på Nasdaq Copenhagen och 60 procent av aktierna ägs av TryghedsGruppen. TryghedsGruppen bidrar årligen med ungefär 600 miljoner danska kronor till TrygFonden,en fond som arbetar för säkerhet, hälsa och välmående i samhället.

Presskontakt

Annika Stenlund
Presskontakt för Tryg i Sverige
+ 46 733 14 9929
annika.stenlund@primegroup.com

Tanja Frederiksen
Kommunikationschef, Tryg och Alka
+ 45 51 95 77 78
tanja.frederiksen@tryg.dk

Fakta om marknadsandelar i de berörda länderna:


DK: Tryg har enligt den senaste undersökningen från Försäkring och Pension en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag.

Norge: Tryg har enligt Finans Norge en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge ligger på 2,5 procent.

Sverige: Trygs svenska verksamhet heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansas marknadsandel ligger på 14 procent.

Fakta om RSA
Codan och Trygg-Hansa är en del av RSA Group som är ett av världens ledande försäkringsbolag med fokus på
skadeförsäkringar. RSA har huvudkontor i London och har 12 200 medarbetare och 9 miljoner kunder globalt.

Fakta om Intact
Intact är Kanadas största försäkringsbolag inom hus-, bil och företagsförsäkring med huvudkontor i Kanada och har 16 000 medarbetare och 4 miljoner kunder primärt i Nordamerika.