Tryg och Intact vill förvärva RSA

Intact och Tryg överväger ett förvärv av RSA Insurance Group plc (RSA) för en köpeskilling som uppgår till 4,2 miljarder brittiska pund för RSAs nordiska verksamhet som huvudsakligen består av norska Codan och svenska Trygg-Hansa. 

- Vårt övervägande att lägga ett bud på RSAs nordiska verksamhet är en del av vårt mål om att stärka Trygs verksamhet i Norden. Det är en viktig del av Trygs förvärvsstrategi som syftar till att stärka vår marknadsposition i Norge och Sverige genom värdeskapande förvärv. Om det blir ett uppköp kommer vi att stärka våra marknadspositioner i Danmark, Norge och Sverige, vilket gör Tryg till det största börsnoterade sakförsäkringsbolaget i Skandinavien, förklarar Trygs koncernchef Morten Hübbe.

När det gäller danska Codan planerar Tryg att ingå ett gemensamt ägande med det kanadensiska sakförsäkringsbolaget Intact, där respektive företag äger 50 procent av danska Codan. Utöver det är planen att Intact förvärvar RSAs övriga verksamhet i Kanada, UK och resten av världen. 

Tryg delar en stark värdegrund med Trygg-Hansa när det gäller samhällsengagemang. Trygg-Hansa stödjer ett stort antal samhällsfrämjande aktiviteter som överensstämmer väl med TrygFondens verksamhet inom säkerhet, hälsa och välbefinnande. Företaget har bland annat placerat ut 80 000 livbojar i Sverige, vilket liknar Trygs insats med 50 000 livbojar längs den norska kusten. 

Positivt från RSA
Styrelsen för RSA har meddelat Intact och Tryg att de är beredda att rekommendera ett samlat bud på RSA på 7,2 miljarder brittiska pund, varav 4,2 miljarder för Trygs del, till RSAs aktieägare.

Eftersom RSA är noterat på London Stock Exchange är företaget och en möjlig handel föremål för särskilda brittiska regler – även kallade ”UK Takeover Code”. Det betyder bland annat att Intact och Tryg måste, inom 28 dagar efter publicerandet av dagens tillkännagivande, antingen lämna ett bindande bud på RSA eller meddela att de drar tillbaka sitt intresse. Tryg och RSA är nu igång med en grundlig due diligence process. Vi kan inte ge några fler kommentarer utöver det.  

Juni 2019 | Pressemeddelelse fra Tryg  2 | 2
-  Vi har fortfarande en bit att gå före vi är i mål, men vi har kommit långt och nu når vi en viktig milstolpe. Jag skulle vilja passa på att tacka RSA för den positiva dialogen som vi har haft, och som vi ser fram emot att fortsätta, säger Morten Hübbe. 

Om förvärvet genomförs kommer Tryg att bli Skandinaviens största sakförsäkringsbolag med 5,3 miljoner kunder och 6 000 anställda.

Synergier
Tryg räknar med att generera ungefär 900 miljoner danska kronor i synergier från förvärvet. 

Finansiering
The totala priset om 4,2 miljarder pund ska huvudsakligen finansieras genom en emission av aktier. 

Fakta om RSA
Codan och Trygg-Hansa är båda en del av RSA-gruppen, en världsledande försäkringskoncern med fokus på sakförsäkring. RSA har sitt huvudkontor i London och har 19 000 anställda och 17 miljoner kunder globalt.

Fakta om Intact
Intact är Kanadas största försäkringsbolag inom hus-, bil- och företagsförsäkring. Intact har sitt huvudkontor i Kanada och har 16 000 anställda och fyra miljoner kunder, främst i Kanada och Nordamerika.


Press contact
Annika Stenlund Presskontakt för Tryg i Sweden + 46 733 14 9929 annika.stenlund@primegroup.com

Tanja Frederiksen Kommunikationschef, Tryg och Alka + 45 51 95 77 78   tanja.frederiksen@tryg.dk