Tryg utser ledningen i Sverige och Norge - gäller efter förvärvet av RSA

Trygg-Hansas vd Mats Dahlquist och Codan Norges vd Stefan Langva har båda tackat ja till att fortsätta på sina respektive positioner efter att förvärvet av RSA är genomfört.

Trygkoncernens ledning har beslutat om vilka som ska leda Moderna och Trygg-Hansa i Sverige samt norska Tryg och Codan efter att köpet av RSAs skandinaviska verksamheter är genomfört. I Sverige fortsätter Trygg-Hansas nuvarande vd Mats Dahlquist och Modernas vd Nicklas Larsen på sina respektive positioner under en övergångsperiod till dess att Trygg-Hansa och norska Codan avyttrats från RSA. Det vill säga fram till början av 2022. De kommer att arbeta nära tillsammans för att planera den framtida sammanslagningen av de två organisationerna.

Efter avyttringen från RSA kommer Mats Dahlquist att leda den sammanslagna svenska organisationen och Nicklas Larsen kommer att bli en del av den svenska ledningsgruppen med ansvar för Moderna och integrationen mellan Moderna och Trygg-Hansa.

- Det är fantastiskt roligt att Mats Dahlquist tackat ja till att fortsätta leda Trygg-Hansa. Det är viktigt för att säkerställa att organisationen fortsätter leverera de imponerande resultat de har gjort hittills: finansiellt, värdemässigt och med en hög kundnöjdhet säger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg och fortsätter:

- Samtidigt är jag väldigt glad över att Nicklas Larsen också tackat ja till att fortsätta sina insatser. Under hans ledning har Moderna stärkts avsevärt. Jag ser fram emot att Nicklas tar med sig sina erfarenheter och kompetenser in i vår nya nordiska organisation. Med två så starka och kompetenta ledare säkerställer vi starkast möjliga organisation med en portfölj av unika varumärken som kompletterar varandra på ett fint sätt på den svenska marknaden, säger Morten Hübbe.


Sammanslagning av Tryg och Codan i Norge

I Norge fortsätter Stefan Langva som ansvarig för Codan Norge. Samtidigt kommer han i nära samarbete med Trygs norska ledningsgrupp driva arbetet med att integrera de två organisationerna och säkerställa att Tryg och Codans kunder under hela arbetet fortsätter få bästa tänkbara kundupplevelse. Efter avyttringen kommer Stefan Langva att rapportera till Espen Opedal, ansvarig för Tryg Norge.

- Jag är otroligt glad över att även Stefan Langva vill fortsätta sitt arbete och bli en del av Trygkoncernen. Han kommer spela en avgörande roll i att säkerställa att Codans kunder upplever en positiv förändring i och med övergången till vår nya gemensamma norska organisation, säger Morten Hübbe.

Även om det fortfarande finns några steg kvar tills företagsaffären är genomförd så betonar Morten Hübbe att det fortsatta ledarskapet i både Sverige och Norge är avgörande för en framgångsrik integration.

- En sammanslagning handlar i slutändan om människor som måste arbeta tillsammans för att skapa en ny och stark gemensam grund. Därför är jag mycket nöjd över att vi har satt ihop två så pass starka team och beslutat om den framtida ledningen i Sverige och Norge, säger Morten Hübbe.

Presskontakt

Annika Stenlund Presskontakt för Tryg i Sverige + 46 733 14 9929 annika.stenlund@primegroup.com


Tanja Frederiksen Kommunikationschef, Tryg och Alka + 45 51 95 77 78 tanja.frederiksen@tryg.dk