Trygs finansiering av RSA-köpet är klart

På bara tre veckor har Tryg genomfört en framgångsrik nyemission och därmed rest de 37 miljarder danska kronorna som behövs för att genomföra köpet av RSAs nordiska verksamhet. Under tiden har samtliga konkurrensmyndigheter i Skandinavien godkänt köpet.

Under en tre veckors period har Tryg sålt 351 000 000 aktier i en nyemission. Det innebär att Tryg nu rest kapitalet som krävs för att finansiera köpet av Trygg-Hansa, norska Codan och ett 50/50 finansiellt delat ägarskap av Codan med kanadensiska Intact.

Nyemissionen går in i historieböckerna som Danmarks största transaktion någonsin och som en av de största nyemissionerna som gjorts i Europa på senare tid.

- Vi är otroligt glada över att offentliggöra resultatet av en så framgångsrik nyemission. Det har varit ett starkt intresse för erbjudandet från såväl befintliga aktieägare som nya investerare från Danmark och andra länder, säger Morten Hübbe, vd på Tryg.

Omkring 99,7 procent av de nya aktierna tecknades av befintliga aktieägare som utnyttjade sina tilldelade teckningsrätter och av investerare som hade förvärvat teckningsrätter. De återstående aktierna garanterades av de globala samordnarna av erbjudandet, Danske Bank och Morgan Stanley, samt av Citi, HSBC och Nordea och tecknades därför av dem.

Genom finansieringen av köpet är Tryg nu ett steg närmare att bli Skandinaviens största skadeförsäkringsbolag.

Konkurrensmyndigheter i Skandinavien godkänner affären

Förra veckan kom det sista godkännandet från de berörda konkurrensmyndigheterna när den danska konkurrensmyndigheten gav sitt godkännande till affären.

- Det är glädjande att den svenska, norska och danska konkurrensmyndigheten godkänner affären. Vi har, som tidigare nämnts, fokuserat på att köpa RSAs verksamhet i Sverige och Norge för att stärka vår verksamhet i de två länderna - och därmed inte på danska Codan. Därför har godkännanden också getts enligt vår förväntan - utan komplikationer, säger Morten Hübbe och fortsätter:

- Vi närmar oss mållinjen men väntar bland annat på att den danska finansinspektionen ska godkänna affären i ett antal länder innan vi vågar starta firandet. Det förväntas fortsatt hända under andra kvartalet.

 

Fakta om affären:

Om nyemissionen:

Bruttointäkterna från erbjudandet av nya aktier kommer att uppgå till totalt 37 013 128 845 danska kronor och nettointäkterna (bruttointäkterna efter avdrag för beräknade kostnader för Tryg) förväntas uppgå till ungefär 36 463 000 000 danska kronor.

Förstärkt marknadsposition:

Efter genomförd transaktion blir Tryg det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien med ungefär 5,3 miljoner kunder och 6 000 anställda.

Marknadsandelar i Skandinavien:

  • Danmark: Tryg har en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag, enligt Forsikring og Pension.
  • Norge: Tryg har en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge är 2,5 procent, enligt Finans Norge.
  • Sverige: Trygs svenska organisation heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansa har 14 procent.

Ekonomisk anledning:

På den finansiella sidan räknar Tryg med att kunna öka sin omsättning med 45 procent. Från 21,7 miljarder danska kronor till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas Tryg tekniska resultat fördubblas från 3,2 miljarder danska kronor till 6,4 miljarder danska kronor inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på investeringen är ungefär 7 procent. Resultat per aktie (EPS) förväntas öka med ett högre tiotal.

Synergier

Tryg räknar med att årligen uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av affärens synergieffekter. Synergieffekterna förväntas vara fullt genomförda 2024 och inkluderar bland annat:

  • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
  • Inköp (220 miljoner danska kronor)
  • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
  • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

 

En stark värdegemenskap:

Trygg-Hansa stödjer flera samhällsnyttiga aktiviteter som liknar TrygFondens aktiviteter inom områdena säkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Trygg-Hansas arbete med att placera ut 80 000 livbojar i Sverige, en liknande insats som Tryg har genomfört i Norge med 50 000 livbojar längs med de norska kusterna.

 

 

Presskontakt

Annika Stenlund

Pressansvarig för Tryg i Sverige

+ 46 733 14 9929

annika.stenlund@primegroup.com   

 

Tanja Frederiksen

Kommunikationschef, Tryg och Alka

+ 45 51 95 77 78  

tanja.frederiksen@tryg.dk