Trygs köp av RSA är i hamn

Trygs förvärv på 35 miljarder danska kronor är nu äntligen klart. Trygkoncernen växer med svenska Trygg-Hansa och norska Codan och är därmed Skandinaviens största försäkringsbolag.

Historien börjar ett och ett halvt år tillbaka när Trygs kärlek till Trygg-Hansa blossade upp på nytt. För det är ingen hemlighet att Tryg flera gånger har uppvaktat försäkringsbolaget utan att riktigt lyckats få in foten. Våren 2020 bestämde Trygs koncernchef Morten Hübbe för att göra ett nytt försök. Idén om att göra det genom att ingå partnerskap med kanadensiska försäkringskoncernen Intact var inte ny utan en dialog som pågått med Intacts vd Charles Brindamour under flera år. Men nu var tiden inne. De två bolagen var en perfekt match för att tillsammans förvärva RSAs globala koncern eftersom de hade intresse för olika marknader. Tryg ville stärka sin marknadsposition i Sverige och Norge. Codan Danmark skulle delas i ett 50/50 finansiellt ägarskap men till 100 procent drivas av Intact. Trygkoncernens kommersiella chef Johan Kirstein Brammer fick ansvaret att driva processen och få förvärvet genomfört.

Första stora företagsaffären genomförd helt digitalt

Företagsaffären har involverat tusentals personer från Tryg, Intact och RSA samt finansiella och juridiska rådgivare från ett stort antal länder i tre tidzoner. Det har arbetats dygnet runt och tusentals digitala möten har genomförts på Teams – utan ett enda fysiskt möte mellan de involverade parterna.

- Det har varit ett långt och tufft lopp för att nå mållinjen. Men det känns fantastiskt att ha kommit hit och slutfört en så stor och komplex transaktion där mycket hade kunnat gå fel längs vägen. Men med noggrann planering och ett stort team av otroligt begåvade personer i Tryg, Tryghedsgruppen och bland våra externa rådgivare, lyckades vi den här gången, säger Morten Hübbe, Trygs koncernchef

Många viktiga milstolpar längs vägen

Den 18 november 2020 lämnade Tryg och Intact ett bindande bud på 7,2 miljarder pund för RSAs globala verksamhet. Trygs aktieägare röstade ja till budet en månad senare och en månad efter det röstade RSAs aktieägare genom förslaget vid en bolagsstämma i London.

Den 23 mars i år säkrade Tryg finansieringen av förvärvet genom att genomföra den största nyemissionen i dansk historia på omkring 37 miljarder danska kronor. De befintliga aktieägarna gav ett stort stöd genom att teckna så mycket som 99,7 procent av de nya aktierna.

- Vi var oerhört glada och tacksamma för förtroendet och lojaliteten från våra befintliga aktieägare, säger Morten Hübbe.

Den 6 maj gavs de sista myndighetsgodkännanden från finansiella tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter. Den 25 maj kunde företagsaffären därmed slutligen godkännas i en domstolsförhandling av High Court of Justice i England och Wales.

Starkt ledarskap driver lokalt samgående

Från och med den 1 juni är förvärvet av Trygg-Hansa och norska Codan realiserat. Nu kommer det pågå en rättslig process under nio månader för att juridiskt och operationellt separera Trygg-Hansa och norska Codan från danska Codan. När det är genomfört kan Trygg-Hansa och norska Codan integreras i Trygkoncernen.

I Sverige är det Trygg-Hansas vd Mats Dahlquist och Moderna Försäkringars vd Nicklas Larsen som tillsammans kommer att driva samgåendet mellan de två svenska bolagen. Mats Dahlquist kommer att bli ansvarig för den svenska organisationen och Nicklas Larsen kommer att ingå i den svenska ledningen med ansvar för Moderna Försäkringar och samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa.

I Norge fortsätter Stefan Langva som chef för Codan Norge. Han kommer i nära samarbete med Trygs Norgechef Espen Opedal och resten av ledningen i Tryg Norge driva arbetet med att integrera de två organisationerna. När norska Codan separerats från danska Codan kommer Stefan Langva att rapportera till Espen Opedal.

Planeringen är redan i full gång

Ledningsgrupperna i Sverige och Norge är i full gång med att planera det slutgiltiga juridiska samgåendet i Trygkoncernen. Det gäller till exempel planer för hur processen ska se ut för att skapa en framtida organisation och varumärkesstruktur. Planeringen innebär bland annat en dialog om framtida produktutbud, inköpspolicy, bedrägeriutredningar och samarbetsmöjligheter mellan avdelningarna.

Samtidigt finns det områden och kunskaper som företagen inte får dela med varandra förrän separationen från danska Codan har skett. Till exempel gäller det varandras kunddata. Separationen förväntas ske under första kvartalet 2022.

- Men först och främst ser jag fram emot att få träffa våra 1500 nya kollegor i Sverige och Norge, och för att tillsammans med dem ge säkerhet och trygghet till våra tillkommande 1,3 miljoner svenska och norska kunder, säger Morten Hübbe och fortsätter:

- I slutändan handlar ett framgångsrikt företagssamgående om människor som arbetar tillsammans för att skapa en ny stark gemensam grund. Därför är jag glad att vi har skapat två starka team och tydliga förutsättningar för den framtida ledningen i både Sverige och Norge. Och i tillägg till det kommer vi också kunna dra nytta av våra erfarenheter från att ha förvärvat och välkomnat Alka in i koncernen för två år sedan.

Presskontakt

Annika Stenlund

Pressansvarig för Tryg i Sverige

+ 46 733 14 9929

annika.stenlund@primegroup.com

Tanja Frederiksen

Kommunikationschef, Tryg och Alka

+ 45 51 95 77 78

tanja.frederiksen@tryg.dk

Kort fakta om företagsaffären:

Förstärkt marknadsposition med fler än fem miljoner kunder

Tryg är nu det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien med ungefär 5,3 miljoner kunder och 6 000 anställda.

Trygs marknadsandelar i de olika länderna

  • Danmark: Tryg har en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag, enligt Forsikring og Pension.
  • Norge: Tryg har en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge är 2,5 procent, enligt Finans Norge.
  • Sverige: Trygs svenska organisation heter Moderna Försäkringar och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansa har 14 procent.

Motiveras av finansiella fördelar

På den finansiella sidan räknar Tryg med att kunna öka sin omsättning med 45 procent. Från 21,7 miljarder danska kronor till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas Tryg tekniska resultat fördubblas från 3,2 miljarder danska kronor till 6,4 miljarder danska kronor (inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på investeringen är ungefär 7 procent. Resultat per aktie (EPS) förväntas öka med ett högre tiotal.

Synergier motsvarande 900 miljoner danska kronor

Tryg räknar med att årligen uppnå synergieffekter motsvarande omkring 900 miljoner danska kronor genom företagsaffären. Synergieffekterna förväntas vara fullt genomförda 2024 och inkluderar bland annat:

  • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
  • Inköp (220 miljoner danska kronor)
  • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
  • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

En stark värdegemenskap

Trygg-Hansa stödjer flera samhällsnyttiga aktiviteter som liknar TrygFondens aktiviteter inom områdena säkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Trygg-Hansas arbete med att placera ut 80 000 livbojar i Sverige, en liknande insats som Tryg har genomfört i Norge med 50 000 livbojar längs med de norska kusterna.