Trygs samtliga myndighetsgodkännanden på plats för att genomföra förvärvet av RSA

Nu har 16 myndigheter från 11 olika länder godkänt Tryg och Intacts förvärv av RSA. Kvar återstår nu endast ett slutgiltigt godkännande av brittisk domstol före företagsaffären är fullständigt genomförd.

Alla relevanta tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter har nu godkänt Tryg och Intacts förvärv av RSA. Det innebär att Tryg är ett steg närmare att förvärva Trygg-Hansa och norska Codan och därmed bli Skandinaviens största försäkringsbolag.

Det säger sig självt att det har varit en omfattande rättslig process med 11 länder och 16 myndigheter involverade i godkännandet av företagsaffären. Det säger något om transaktionens storlek och komplexitet. Men jag är positivt överraskad över hur smidig och professionell processen har varit och jag är väldigt glad över att vi har tagit oss hit nu. Det är trots allt bara fem månader sedan vi och Intact la vårt bud på RSA, säger Morten Hübbe, vd för Tryg.

Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Kanada gav sina godkännande under första kvartalet. Alla nödvändiga godkännanden från den danska finansinspektionen finns nu också tillgängliga i 11 länder. Den senaste veckan gavs de sista godkännandena, bland annat från de finansiella tillsynsmyndigheterna i Kanada och Storbritannien, men också från Luxemburg, Irland och Isle of Man.

Allt pekar nu på att vi snart kan välkomna 1 500 nya medarbetare från Trygg-Hansa och norska Codans in i Trygkoncernen. Vi ser otroligt mycket fram emot det, säger Morten Hübbe.

Det sista som ska ske före transaktionen kan räknas som fullständigt genomförd är att en brittisk domstol i London (High Court of Justice in England and Wales) ska ge sitt formella godkännande vid en domstolsförhandling. En process som förväntas pågå under tre veckor.

De 16 godkännanden har inkommit från följande länder

Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Brasilien, Bahrain, Irland, Luxemburg, Isle of Man och Guernsey.

Presskontakt

Annika Stenlund
Pressansvarig för Tryg i Sverige
+ 46 733 14 9929
annika.stenlund@primegroup.com  

Tanja Frederiksen
Kommunikationschef, Tryg och Alka
+ 45 51 95 77 78  
tanja.frederiksen@tryg.dk

 

Fakta om företagsaffären

Transaktionens milstolpar

 • 5 november 2020: Tryg och Intact tillkännager överväganden att förvärva RSAs hela globala verksamhet.
 • 18 november 2020: Tryg och Intact tillkännager inlämnande av ett bindande bud på 7,2 miljarder pund för hela RSAs globala verksamhet.
 • 18 december 2020: Trygs aktieägare röstar för nyemissionen i samband med förvärvet av RSAs nordiska verksamhet: Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge.
 • 18 januari 2021: RSAs aktieägare röstar igenom företagsaffären vid en bolagsstämma i London.
 • 23 mars 2021: Tryg genomför den största emissionen i dansk historia någonsin när Tryg reser de 37 miljarder danska kronorna som behövs för att finansiera företagsaffären. 99,7 procent av de nya aktierna tecknades av befintliga aktieägare.
 • 22 april 2021: Tryg utser ledningen i Norge och Sverige som gäller efter genomfört RSA-förvärv.
 • 6 maj 2021: Alla myndighetsgodkännanden från den danska finansinspektionen och konkurrensmyndigheterna är på plats.
 • Företagsaffären förväntas vara genomförd i början av juni.

Förstärkt marknadsposition

Efter genomförd transaktion blir Tryg det största försäkringsbolaget i Skandinavien med ungefär 5,3 miljoner kunder och 6 000 medarbetare.

Marknadsandelar i Skandinavien

 • Danmark: Tryg har en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag, enligt Forsikring og Pension.
 • Norge: Tryg har en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge är 2,5 procent, enligt Finans Norge.
 • Sverige: Trygs svenska organisation heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansa har 14 procent.

Ekonomisk anledning till förvärvet

På den finansiella sidan räknar Tryg med att kunna öka sin omsättning med 45 procent. Från 21,7 miljarder danska kronor till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas Tryg tekniska resultat fördubblas från 3,2 miljarder danska kronor till 6,4 miljarder danska kronor (inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på investeringen är ungefär 7 procent. Resultat per aktie (EPS) förväntas öka med ett högre tiotal.

Synergier

Tryg räknar med att årligen uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av företagsaffärens synergieffekter. Synergieffekterna förväntas vara fullt genomförda 2024 och inkluderar bland annat:

 • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
 • Inköp (220 miljoner danska kronor)
 • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
 • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ”best practice” (170 miljoner danska kronor)

En stark värdegemenskap

Trygg-Hansa stödjer flera samhällsnyttiga aktiviteter som liknar TrygFondens aktiviteter inom områdena säkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Trygg-Hansas arbete med att placera ut 80 000 livbojar i Sverige, en liknande insats som Tryg har genomfört i Norge med 50 000 livbojar längs med de norska kusterna.