TrygVesta förstärker organisationen i Sverige.

Försäkringskoncernen TrygVesta avser att inom ett år samla ihop alla aktiviteter i Sverige i en filial, som man tidigare gjort på de finska och norska marknaderna. Detta kommer att affärsmässigt ge en större styrka samt säkra fortsatt lönsam tillväxt.

Näst största försäkringskoncernen

TrygVesta, som är Nordens näst största försäkringskoncern tar nu steget vidare i den fortsatta integrationen av Moderna Försäkringar. Lars Nordstrand får som landschef och VD i Moderna Försäkringar därmed ansvaret för hela TrygVestas svenska affär. ”Vi genomför förändringen för att få det bästa möjliga grepp om marknaden och en bra överblick över våra distributionskanaler och produkter”, säger koncernchefen Stine Bosse, TrygVesta.

Hela Sverige kommer att utgöra en filial

”Vesta Skadeförsäkring i Malmö ska framöver fokusera på försäljning till Nordeas kunder och hanteringen av den portföljen, vilket även omfattar skadereglering. Moderna Försäkringars organisation får ansvaret för de övriga försäljningskanalerna och ska tillsammans med kollegorna i Malmö säkra att våra ambitiösa tillväxtmål i Sverige nås”, tillägger Stine Bosse. Förändringen ska först godkännas av de svenska och danska finansmyndigheterna. Lars Nordstrand refererar oförändrat till koncerndirektör Kjerstin Fyllingen.

Martin Nielsen som sedan den 1 januari har varit ansvarig för Vesta Skadeförsäkring i Malmö och Stockholm har beslutat att lämna TrygVesta för en VD-ställning utanför försäkringsbranschen. Han lämnar sin post efter närmare avtal. TrygVesta avser att snarast utse en ny chef för kontoret i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Nordstrand, VD
Moderna Försäkringar
Tel: 08-56 200 671, 070-496 25 57
E-post: lars.nordstrand@modernaforsakringar.se VD Lars Nordstrand